XXIII. POJEDINAČNO I EKIPNO KADETSKO I MLAĐE KADETSKO PRVENSTVO HRVATSKE U PLIVANJU PERAJAMA


Proteklog vikenda Ronilačko Sportski klub "Boškarin" Pula bio je organizator "Otvorenog
pojedinačnog i ekipnog prvenstva Hrvatske za kadete, mlađe kadete i početnike". Od Istarskih
klubova nastupili su i natjecatelji Mladosti iz Medulina. Plivale su se discipline 50, 100, 200 i
400 bifin, 50, 100, 200, 400 i 800 plivanje perajama, 25 apnea te štafete 4×100 plivanje
perajama i 4x 100 bifin mix za mlađe kadete i kadete te mix štafeta 4×50 plivanje perajama za
sve, dok su početnici plivali 4×50 pp.
RSK Boškarin nastupio je u sastavu: Matilda Šuperak, Ivona Breznički, Maria Rita Kolar,
Lena Živković, Paola Diković, Lea Mohorović, Emili Mijandrušić, Ursula Šuperak, Antonija
Kukuljan, Aurora Giudici, Andrea Debeljuh, Adnan Osmanović, Damjan Lorencin, Lara
Petrović, Mia Ostoni i Lucija Zubčić.
RSK Mladost nastupio je u sastavu: Erin Pliško, Enisa Bešić, Dora Komparić, Sara Soldo,
Lucas Kolar, Lana Mohorović, Lucija Diković, Ilirjana Lleshaj, Isabella Lleshaj, Lara Ilisić,
Hana Urti, Jakov Ritoša, Sergej Urti, Arthur Tanushaj, Leon Čupev, Matija Ritoša, Johnny
Tanushaj, Lean Metikoš Crevatin, Leon Mijandrušić, Bela Gold, Vito Peruško, Gabriela
Josipović, Matija Marušić, Jurij Urti, Luka Medić, Katja Puškadija, Mia Raspović, Helena
Pliško, Chiara Hervat, David Reljanović, Eric Ilisić i Emi Metikoš Crevatin.
Rezultati RSK MLADOST Medulin
KADETI
Dora Komparić
– 1.mj. 200 plivanje perajama
– 2.mj. 25 apnea, 50 plivanje perajama
– 3.mj. 100, 400, 800 plivanje perajama
Lucas Kolar
– 2.mj. 200 plivanje perajama
– 3.mj. 100, 400 i 800 plivanje perajama
Lean Metikoš Crevatin
– 3.mj. 25 apnea, 200 plivanje perajama
Štafete:
– 4×100 plivanje perajama (Diković, Soldo, Mohorović, Komparić) 3.mj. kadetkinje
– 4×100 plivanje perajama (Metikoš Crevatin, Ritoša, Ilisić, Kolar) 3.mj. kadeti
– 4×50 plivanje perajama MIX (Metikoš Crevatin, Diković, Kolar, Komparić) 2.mj.
– 4×100 bifin MIX (Metikoš Crevatin, Pliško, Kolar, Komparić) 2.mj.
MLAĐI KADETI
Ilirjana Lleshaj
– 2.mj. 400 plivanje perajama

– 3.mj. 50, 100, 200, 800 plivanje perajama
Leon Mijandrušić
– 1.mj. 400 i 800 plivanje perajama
– 2.mj. 25 apnea, 50, 100 plivanje perajama
David Reljanović
– 1.mj. 50 plivanje perajama
– 2.mj. 50 bifin
– 3.mj. 25 apnea, 100, 200, 400 bifin
Štafete:
– 4×100 plivanje perajama (Metikoš Crevatin, Hervat, Urti, Lleshaj) 2.mj. mlađe
kadetkinje
– 4×100 plivanje perajama (Mijandrušić, Reljanović, Urti, Čupev) 1.mj. mlađi kadeti
– 4×50 plivanje perajama MIX (Reljanović, Hervat, Mijandrušić, Lleshaj) 1.mj.
– 4×100 bifin MIX (Reljanović, Lleshaj, Čupev, Hervat) 1.mj.
POČETNICI
Emi Metikoš Crevatin
– 1.mj. 50, 100, 200, 400, 800 plivanje perajama
– 2.mj. 25 apnea
Sergej Urti
– 1.mj. 25 apnea, 50 plivanje perajama i 100 bifin
– 2.mj. 50, 200 bifin
Leon Čupev
– 1.mj. 100, 200, 400 i 800 plivanje perajama i 200 i 400 bifin
Jakov Ritoša
– 3.mj. 50 bifin
Hana Urti
– 1.mj. 50
– 2.mj. 100 bifin
– 3.mj. 50 bifin, 200 bifin
Jurij Urti
– 3.mj. 100 bifin, 50 plivanje perajama
Štafete:
– 4×50 plivanje perajama MIX 1 (Čupev, Urti H, Urti S, Metikoš Crevatin E) 1.mj.
– 4×50 plivanje perajama MIX 2 (Ritoša J, Bešić, Urti J, Lleshaj Is) 2.mj.
– 4×50 plivanje perajama MIX 3 (Tanushaj A, Josipović, Peruško, Ilisić) 3.mj.

– 4×50 plivanje perajama Ž (Metikoš Crevatin E, Lleshaj Is, Urti H, Ilisić) 2.mj.
– 4×50 plivanje perajama M 1 (Ritoša J, Urti S, Urti J, Čupev) 1.mj.
– 4×50 plivanje perajama M 1 (Gold, Tanushaj A, Marušić, Peruško) 2.mj.
Rezultati RSK BOŠKARIN Pula
POČETNICI
Emili Mijandrušić
– 1.mj. 25 apnea, 200 bifin
– 2.mj. 50, 100, 200, 400 plivanje perajama
Lucija Zubčić
– 3.mj. 25 apnea, 50 bifin
Paola Diković
– 2.mj. 50 bifin
Lea Mohorović
– 1.mj. 400 bifin
– 3.mj. 100 plivanje perajama
Mia Ostoni
– 3.mj. 200 plivanje perajama, 100 bifin
Maria Rita Kolar
– 1.mj. 100 bifin
– 2.mj. 100, 200, 400 plivanje perajama i 200 bifin
Štafete:
– 4×50 plivanje perajama Ž (Diković, Šuperak U, Zubčić, Mijandrušić) 1.mj.
– 4×50 plivanje perajama Ž 2 (Kolar, Kukuljan, Giudici, Ostoni) 3.mj.
Proglašeni su i najuspješniji plivači natjecanja, Emi Metikoš Crevatin i Leon Čupev
(Mladost Medulin) među početnicima, Leon Mijandrušić (Mladost Medulin) među mlađim
kadetima, Ina Tomac i Maša Brdar (Dubrava Zagreb) među mlađim kadetkinjama, Petar
Koluder (Šoderica Koprivnica) i Vito Njegovan (Nevera Rijeka) među kadetima i Gabrijela
Grgić (Dubrava Zagreb) među kadetkinjama.
U ekipnoj konkurenciji Mladost je zauzela prvo mjesto među djevojčicama,
dječacima te sveukupno.