Obavijest o PRODUŽENJU ROKA za upis kandidata u Prometnu jedinicu mladeži Općine Medulin za 2023. godinu

Na temelju Plana rada Prometne jedinice mladeži Općine Medulin za 2023. godinu Upravni odjel za komunalnu izgradnju i održavanje Općine Medulin objavljuje

OBAVIJEST O UPISU KANDIDATA U PROMETNU JEDINICU MLADEŽI OPĆINE MEDULIN

za 2023. godinu – PRODUŽENJE ROKA DO 02.06.2023.

 

UVJETI PRIJEMA

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

  1. stariji od 16 godina,
  2. potvrda o zdravstvenoj sposobnosti, ne starija od 6 mjeseci.

Prednost pri zapošljavanju imaju kandidati: 

  1. koji su već radili u prometnoj mladeži za Općinu Medulin pod uvjetom da su svoje obaveze prema PJOM uredno izvršavali (da nije bilo primjedbi na njihov rad, da su uredno vratili zaduženu opremu);
  2. učenici, studenti stipendisti Općine Medulin;
  3. koji su starije godište odnosno imaju veći stupanj naobrazbe (srednja, viša, fakultet).
  4. koji su stalno nastanjeni u mjestu obavljanja službe;
  5. koji su stalno nastanjeni u Općini Medulin;
  6. koji imaju položen vozački ispit bilo koje kategorije.

U slučaju većeg broja kandidata istih uvjeta, odabir će se utvrditi na temelju testiranja. Testiranje provode ovlašteni predstavnici Prometne jedinice Općine Medulin.

Dokaze o ispunjavanju uvjeta i dokaze za ostvarivanje prednosti dostaviti uz molbu. Dokazi su za točku:

1; 6. i 7.   preslika osobne iskaznice.

2…………  lječnička potvrda.

3. i 4. …. napomenuti u molbi.

5……….. potvrda od škole ili fakulteta,

8……….. preslika vozačke dozvole

U molbi obvezno navesti: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj mobitela, e-mail adresu. Nepotpune molbe se neće razmatrati.

Kandidati koji zadovolje uvjete biti će pozvani na obuku prema Pravilniku o osposobljavanju (NN 148/08).

Molbe se dostavljaju u elektroničkom obliku do 02.06.2023. na e-mail adresu Općine Medulin: pisarnica@medulin.hr

Kontakt osoba: Komunalni Ured Općine Medulin, Tel: 385 661, pisarnica@medulin.hr