Grad dodjeljuje potpore za obnovu kažuna, akcija “Moj kažun – La miaCasita” nastavlja se u petak


Povodom održavanja tradicionalne akcije "Moj kažun – La mia casita" Grad Vodnjan –
Dignano je 12. svibnja 2023. objavio Javni poziv za dodjelu bespovratne potpore za obnovu
kažuna na svom području. Poziv je otvoren do 26. svibnja 2023. godine. Bespovratne potpore
odobravaju se fizičkim ili pravnim osobama, a namjera je aktivno uključiti lokalno
stanovništvo u akciju te obnoviti što veći broj kažuna.
Za tu namjenu Grad osigurava 2.650,00 EUR, a pojedinačna bespovratna potpora može
iznositi najviše do 500,00 EUR po kažunu. Sredstva se ne mogu odobriti retroaktivno.
Zahtjev za dodjelu potpore dostavlja se na propisanom obrascu s popratnom dokumentacijom,
poštom ili osobno u pisarnicu Grada. Uz zahtjev treba priložiti fotokopiju osobne iskaznice,
fotokopiju vlasničkog lista parcele na kojoj se nalazi kažun, odnosno suglasnost vlasnika
parcele, te najmanje 3 slike kažuna u digitalnom obliku. Kriteriji za dodjelu i visinu potpore
su: lokacija, stupanj oštećenja i posebnost kažuna.
Zahtjev za prijavu na Javni poziv, kao i ostale informacije o projektu, dostupni su u pisarnici
Grada, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan te na internet stranicama www.vodnjan.hr.
Akcija "Moj kažun – La mia casita" nakon prošlotjednih odgoda zbog kiše nastavlja se u
petak 19. svibnja 2023. u 9.00 sati vožnjom vlakićem iz Parka kažuna u sklopu programa "U
moje vrime…", a koji je rezervirana za organizirane grupe (vrtiće, škole…).
U subotu 20. svibnja 2023. u 9.00 satio počinje osnovni tečaj suhograditeljstva "Majstor od
kažuni" u Parku kažuna. Isti dan je i program "U moje vrime… Bepo vas vodi do Galižane", a
vlakić za Galižanu kreće u 10.00 i u 17.00 sati. Za vožnju vlakićem, kao i za sudjelovanje na
radionici, nužna je prethodna rezervacija pozivom na brojeve telefona: 052/535-953 i
052/535-961 (pon.-pet. 9,00 do 12,00 sati).
U nedjelju 21. svibnja 2023., s početkom u 18 sati, u Domu mladih Vodnjan održat će se
dječja kazališna predstava HNK-a Šibenik "Šumica".