Grad Pula priveo kraju dva velika projekta

 

Uređen Park Nimfej i šumski park u Zahtilinoj ulici

Grad Pula priveo je kraju dva velika projekta – uređenje Parka Nimfej te uređenje i opremanje šumskog parka u Zahtilinoj ulici na Velom Vrhu.

Park Nimfej, u blizini pulskog Amfiteatra, poprimio je finalnu vizuru nakon odrađenog uređenja, uz stručni arheološki nadzor, a sukladno projektu koji je izradila tvrtka URBIS 72 d.o.o., te u suradnji s trgovačkim društvom Pula Herculanea.

Prva faza radova izvedena je 2019./2020. godine instaliranjem podne dekorativne rasvjete od strane tvrtke Zanitel te su radovi bili privremeno zaustavljeni zbog pandemije koronavirusa.

U nastavku radova tvrtka Floreo iz Osijeka izvela je hortikulturno uređenje i uspostavila sustav za zalijevanje. Radovi su obuhvatili postavljanje parkovnih rubnjaka, a pritom su sačuvana sva stabla crnike, tise, cedra, koja se u parku nalaze. Posađena je i živa ograda od fotinije prema parkingu Karolina. Od ukrasnog bilja posađena je abelija, patuljasti tobirovac i lonicera. Ovim je uređenjem dodatno valorizirana ova posjećena zelena oaza grada. Vrijednost radova je 58.246,63 eura bez PDV-a.

Uređenje i opremanje šumskog parka u Zahtilinoj ulici,  u šumici ispod Osnovne škole Veli Vrh, obuhvatilo je čišćenje terena, ograđivanje, izradu staza i njihovo povezivanje, izgradnju platoa te ugradnju igrala i ostale urbane opreme, klupica i koševa.

Igrala su podijeljena po uzrastu te su na gumenoj podlozi postavljena tri igrala za dob od dvije do osam godina (velike gumene životinje) i četiri tipska igrala za dob od pet do dvanaest godina (igrala/sprave za balansiranje, održavanje ravnoteže, spretnost i izdržljivost).

Ugradnja igrala uklopila se u postojeći okoliš (šumicu) bez izgradnje dodatnih građevinskih elemenata koji bi narušili postojeću konfiguraciju terena te ostali okolni prostor, uključujući postojeća višegodišnja drveća.  Ugradnja igrala, opreme i gumene podloge nije ugrozila postojeće drveće i ostalu vegetaciju.

Vrijednost radova, čiji je izvođač bila tvrtka Stribor oprema iz Bilja, iznosi 100.330,06 eura bez PDV-a  odnosno 125.412,58 eura s PDV-om. Nadzor radova proveo je Triptih iz Pule, tvrtka koja je ujedno bila i projektant igrališta.

 

S poštovanjem,