“O moru i podmorju Vodnjanštine” predavanje Nevena Iveše


U petak, 19. svibnja 2023., s početkom u 19 sati u Sali za vjenčanja u Gradu Vodnjan-
Dignano (Narodni trg) održat će se predavanje dr. sc. Nevena Iveše "O moru i podmorju
Vodnjanštine". Predavanje se održava u okviru programa "Upoznajmo Vodnjan –
Conosciamo Dignano", Grada Vodnjan-Dignano, Istarskog povijesnog društva – Società
Storica Istriana i Knjižnice Vodnjan- Biblioteca di Dignano.
Podmorje Vodnjanštine sastavni je dio jedinstvenoga ekosustava sjevernoga Jadrana. Ujedno,
se nalazi između dva morska zaštićena područja: Nacionalnoga parka Brijuni i Posebnoga
rezervata u moru – Limski kanal. Zbog vrijednih staništa sastavni je dio ekološke mreže
NATURA 2000. Sve navedeno čini obalno more Vodnjanštine vrijednom prirodnom
baštinom, a kako je bogato ribom i ostalim morskim organizmima, bilo je i ostalo od
iznimnoga značaja za lokalnu zajednicu.
Dr. sc. Neven Iveša, biolog (Pula, 1979.), diplomirao 2005. na Prirodoslovno-matematičkom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, inženjerski smjer ekologija. Po završetku studija zapošljava
se u tvrtki Aquarium Pula gdje obavlja poslove akvarista i edukatora do 2009. godine, kada
postaje ravnateljem Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u Općini
Medulin, do 2014. godine. U međuvremenu završava dopunsko psihološko-pedagoško
obrazovanje na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci gdje stječe učiteljske
kompetencije. Od 2014. do 2018. godine zaposlen je u tvrtki Eko-Adra d.o.o. na poslovima
zaštite okoliša te je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike imenovan stručnjakom
za zaštitu okoliša. Od 2018. godine asistent je na Fakultetu prirodnih znanosti Sveučilišta
Jurja Dobrile u Puli. Doktorsku disertaciju obranio je u siječnju 2022. godine na
Agronomskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Zavodu za ribarstvo, lovstvo, pčelarstvo i
specijalnu zoologiju. Autor je i koautor dvije knjige, jednoga sveučilišnog udžbenika te 27
znanstvenih radova. Radovima, posterima i sažecima sudjelovao je na više međunarodnih i
domaćih znanstvenih skupova. Aktivan je sudionik zajednice u popularizaciji znanosti i
zaštite prirode pri čemu je dosad održao više od 100 predavanja i tematskih radionica.
Dobitnik je priznanja Plavi cvijet Hrvatske turističke zajednice za osmišljavanje turističke
ponude na području Općine Medulin.