OB Pula:  Novi naputak postupanja, primjena danom 16.05.2023. godineProglašenjem prestanka zdravstvene ugroze od epidemije bolesti COVID-19, virus SARS-CoV-2 nije nestao iz
populacije već je i dalje prisutan u relativno visokom intenzitetu. On i dalje predstavlja opasnost za osobe čije je
zdravlje narušeno kroničnim bolestima i/ili poodmaklom dobi. Posljedično, oslobađanjem mjera u općoj
populaciji povećava se broj testiranja (BAT ili PCR) a sve s ciljem zaštite zdravlja korisnika naših usluga te
zaposlenog osoblja u Bolnici.
Slijedom navedenog, u nastavku Vam dostavljamo plan postupanja u OB Pula za naredni period.
ZAŠTITNE MASKE
 Djelatnici OB Pula imaju obvezu nošenja kirurških maski u vrijeme bliskog kontakta s pacijentima.
Djelatnici, ukoliko su bili u kontaktu s pozitivnom osobom (ukućani/prijatelj/poznanik/drugi), ili u
slučaju pojave bilo kojih simptoma, čak i kada se radi o „uobičajenim“ simptomima, u obvezi su nositi
kiruršku masku te kontaktirati Tim za kontrolu bolničkih infekcija.
 Posjetitelji imaju obvezu nošenja kirurške maske u vrijeme boravka u Bolnici i prilikom bliskog
kontakta s pacijentom.
 Pacijentima se preporučuje korištenje kirurških maski za vrijeme boravka u zdravstvenoj ustanovi.
POSJETE HOSPITALIZIRANIM PACIJENTIMA
 Posjete bolesnicima dozvoljavaju se uobičajeno, odnosno svakodnevno, u zadano vrijeme posjeta
djelatnosti uz poštivanje kućnog reda posjeta. Posjetitelji imaju obvezu nošenja kirurške maske tijekom
bliskog kontakta s pacijentom.
PRATNJA NA PORODU
 Pratnja na porodu i dalje se dozvoljava uz sljedeći postupak:
– Pratnja je u obvezi nošenja kirurške maske tijekom bliskog kontakta s rodiljom,
– Rodilja: pri prijemu putem hitne ginekološke ambulante testira se PCR-om na prisutnost virusa,
– Pratnja: testira se BAT-om na prisutnost virusa! (u OB Pula).
RODITELJI/SKRBNICI KOJI BORAVE U SMJEŠTAJU S DJECOM
 Roditelji/skrbnici koji borave u smještaju s djecom moraju nositi kirurške maske tijekom bliskog
kontakta s pacijentom.
 Pratnja pri hospitalizaciji: testira se BAT-om na prisutnost virusa! (u OB Pula).