Priopćenje gradonačelnika Edija Pastrovicchija na temu prijedloga novogcijenika obrade komunalnog otpada


Trgovačko društvo Contrada d.o.o. objavilo je 8. svibnja 2023. postupak Savjetovanja sa
zainteresiranom javnošću o prijedlogu Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
na području Grada Vodnjan-Dignano, a koje će biti otvoreno do 7. lipnja 2023. godine. Novi
cjenik izrađen je na temelju cijene obrade komunalnog otpada na Županijskom centru za
gospodarenje otpadom Kaštijun. Promjena cijene obrade otpada na Kaštijunu iznosi
povećanje s 542,00 KN/t na 146,00 EUR/t (1.100 KN/t). Naravno, primjena takvog cjenika
odrazit će se i na povećanje troškova za građane, zbog čega se kao gradonačelnik već dugo
protivim potpisivanju takvog ugovora s Kaštijunom.
E-savjetovanje koje provodi Contrada ne znači i da je cijena Gradu Vodnjanu-Dignano
prihvatljiva, niti da će novi cjenik nužno ući u primjenu. Na poskupljenje cijene još nismo
pristali, a kamoli da smo potpisali ugovor s Kaštijunom!
Prijedlog novog cjenika podnosi davatelj usluge Contrada d.o.o.. Nakon provedenog
savjetovanja u trajanju od 30 dana s potpunim izvještajem i ostalom dokumentacijom podnosi
ga gradonačelniku na suglasnost. Od te suglasnosti još smo daleko.
Naime, još uvijek čvrsto stojim kod stava da nije pravedno da oni koji ne ostvaruju značajne
prihode od turizma moraju povećanjem cijene sudjelovati u rješavanju prekomjernog otpada
na Kaštijunu u ljetnoj sezoni. I to na jednak način kao one jedinice lokalne samouprave s
kojih prekomjerni otpad dolazi.
Iz tog je razloga u ožujku 2023. upućen dopis Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja
kojim se traži mišljenje o primjeni cjenika po načelu "onečišćivač plaća". Odgovor iz
Ministarstva još čekamo.
Aktualno e-savjetovanje o novom cjeniku tek je priprema u slučaju da Ministarstvo
gospodarstva i održivog razvoja ne odgovori na naš dopis ili ne odgovori povoljno po nas.
Savjetovanje je zakonska obaveza, postupak traje dugo i u slučaju da ostanemo usamljeni u
svojim zahtjevima moramo biti spremni i na to da na koncu prihvatimo tu cijenu na koju nas
Kaštijun doslovno prisiljava. Ponovit ću, mi, kao ni ostali gradovi i općine, nemamo pravo
glasa u društvu Kaštijun, njegovi su vlasnici Grad Pula i Istarska županija.
Od samo najave povećanje cijene obrade Kaštijuna, vodio sam razgovore i pregovore u cilju
pravednijeg raspoređivanja troškova. Ispravno je da povećanu cijenu plaća onaj koji stvara
prekomjerne količine otpada. U razmišljanjima Vodnjan nije usamljen, isto dijeli i s Buzetom
i Pazinom. Ali do danas nismo dobili jasnu povratnu informaciju kako riješiti naš problem.

Kao odgovoran gradonačelnik imam dužnost zaštititi građane, što mislim da i činim ističući
našu problematiku. Ali, kao predstavnika vlasnika komunalnog društva, moja je dužnost i
osigurati održivo poslovanje Contrade. Bilo bi neodgovorno trošak Kaštijuna prebaciti na
poslovanje Contrade, koja je do nedavno poslovala negativno i koja konstantno ulaže u
nabavku nove mehanizacije. To ne bi bilo niti u skladu sa zakonom.
Stoga se još uvijek nadam povoljnom razrješenju ovog problema na jedini mogući ispravan
način – tko proizvodi prekomjerni otpad, taj neka plaća veću cijenu njegovog zbrinjavanja.