Potpisan Sporazum o suradnji na projektu Istra bike & outdoor za razdoblje 2023.- 2025. godine

 

            U Poreču je danas potpisan Sporazum o suradnji na projektu Istra bike & outdoor za razdoblje 2023.- 2025. godine, s kojim se nastavlja razvoj cikloturizma u Istarskoj županiji, a potpisali su ga Istarska županija; Istarska razvojna turistička agencija – IRTA d.o.o.; Turistička zajednica Istarske županije; Maistra d.d.; Valamar Riviera d.d., Plava laguna d.d., te Aminess d.d.

 

„Cikloturizam je u Istarskoj županiji prepoznat kao niša koja može obogatiti turističku ponudu, produžiti pred i posezonu te biti dodatnim motivom dolaska gostiju koji nove destinacije istražuju na dva kotača. Želimo nastaviti jačati Istru kao brend – regiju koja nudi mnogobrojne, personalizirane doživljaje, te je poželjna kao destinacija i van glavne turističke sezone. Atraktivan i raznolik prirodni okoliš, bogata kulturno-povijesna baština, povoljna klima, mnoštvo cesta s manjim intenzitetom motornog prometa i puteva pogodnih za kretanje bicikala pružaju komparativnu prednost za daljnje iskorake u razvoju cikloturizma“, naglasio je tom prilikom istarski župan Boris Miletić.

 

            Upravo cikloturizam je jedan vid turizma koji se proteklih godina sustavno razvijao, posebno u kontekstu održivosti turizma, a na realizirano u prethodnom razdoblju, odnosno od 2014. do 2022. godine, osvrnula se direktorica IRTA-e Slavica Tobok Kandić. Prema njezinim riječima održano je tridesetak edukacija bike vodiča, pokrenuti su projekti Istra trails, Istra kayaking i Istra climbing, izrađena je destinacijska brošura Istra outdoor, izrađeni su materijali za sigurnost prometa, kao i dokumentacija za trase Eurovelo 8 i Eurovelo 9, te dokumentacija za unapređenje cestovne biciklističke prometne infrastrukture i dr. 

 

            Sporazumne su strane suglasne da razvoj sportskog (biciklističkog i outdoor) turizma Istre ispunjava očekivanja i zahtjeve Smjernice Masterplana hrvatskog i istarskog turizma, ali da je za njegov još značajniji rast i razvoj potrebno angažirati IRTA-u koja raspolaže određenim potrebnim stručnim znanjima i iskustvima za vršenje sljedećih aktivnosti kojima će rast i razvoj sportskog (biciklističkog i outdoor) turizma biti konkretiziran i to:

  • upravljanje destinacijskim proizvodom biciklističkog i outdoor turizma u Istri radi njegova daljnjeg razvijanja;
  • koordiniranje aktivnosti svih sudionika vezanih za turizam s ciljem koordiniranog razvoja destinacijskog proizvoda biciklističke i outdoor ponude u Istri;
  • promidžbe cjelokupnog biciklističkog i outdoor proizvoda destinacije kroz portale istria-bike.com, www.istria-trails.com; www.istria-outdoor.com te druge portale prema dogovoru sporazumnih strana;
  • koordiniranje, a prema potrebi i (su)organiziranje manifestacija.