Održana sjednica gospodarskog vijeća Grada Pule

 

U srijedu, 24. svibnja 2023. godine gradonačelnik Grada Pule Filip Zoričić održao je redovitu sjednicu gospodarskog vijeća Grada Pule. Na Dnevnom redu sjednice bili su prijedlozi za formiranje poduzetničke zone, aktualnosti vezane za prostorno plansku dokumentaciju te informacije o Javnom pozivu za dodjelu bespovratnih potpora iz programa Potpore Pula-Pola 2023.

„Razvoj poduzetništva uz poticajno poduzetničko okruženje oplemenjeno inovativnim sadržajima apsolutan je prioritet Grada Pule. Poticajnim poslovnim okruženjem omogućujemo poduzetnicima da stvaraju nove vrijednosti za širu zajednicu“, rekao je gradonačelnik Filip Zoričić.

Na sjednici se razgovaralo o zoni u sjevernom dijelu grada koja bi se razvila u poslovno-operativnu cjelinu s ciljem povećanja investicijskog potencijala.

Značajniji razvoj poduzetničke infrastrukture jedan je od ključnih prioriteta definiranih svim razvojnim strateškim dokumentima u narednom razdoblju.

Ostvarenje tog cilja podrazumijeva stvaranje preduvjeta za njegovu realizaciju primarno kroz osiguranje prostorno planskih preduvjeta kao polazišta za daljnje aktivnosti.

Iako u postojećim planovima, misleći pritom na GUP Grada Pule, postoje naznake zona unutar kojih je moguće razvijati i poduzetničku infrastrukturu konkretnija analiza, prvenstveno imovinsko pravnog aspekta ali i opremljenosti pojedinih lokacija potrebnom pratećom infrastrukturom, ukazuje na dugotrajnost postupaka i čini prepreku željenoj bržoj realizaciji.

„Planira se provesti detaljnija analiza prostora potencijalnih lokacija za razvoj poduzetničke infrastrukture u kontekstu spomenutih imovinsko pravnih odnosa te opremljenosti u skladu s čime, po potrebi, prilagoditi planska rješenja kako bi čim prije ostvarili preduvjete za razvoj u tom segmentu“, rekla je pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Anja Ademi.

Pročelnica upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Pule Vesna Sajić prezentirala je program Potpora Pula-Pola 2023. za razvoj poduzetništva gdje će se pulskim poduzetnicima dodijeliti 120 tisuća eura bespovratnih potpora.

„U 2023. godini bespovratne potpore dodijelit će se kroz pet mjera: potpore novoosnovanim tvrtkama, potpore za digitalizaciju poslovanja i digitalni marketing, potpore za IT sektor, potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine, subvencioniranje stvaranja zelenih radnih mjesta i digitalnih zanimanja budućnosti“, rekla je pročelnica Vesna Sajić te naglasila da sredstva osigurana u proračunu za 2023. godinu.

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se do 30. studenog 2023. godine do kada je otvoren Javni poziv, odnosno do trenutka kada se u potpunosti utroše financijska sredstva od 120 tisuća eura.