Izvođenje radova u Ulici Ruban

 

Za potrebe izvođenja građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste uvodi se privremena regulacija prometa na dijelu Ulice Ruban. Privremena regulacija prometa za potrebe izvođenja radova građenja građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (vodovodni cjevovod), 2.b skupine – izgradnja vodovodne mreže prema građevinskoj dozvoli bit će na snazi  do 10. lipnja 2023. godine.

Pozivaju se svi sudionici u prometu za strpljenje i poštivanje privremene regulacije prometa.