Završna konferencija ITU projekta „Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula“

Projekt „Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom
području Pula“ jedan je od tri projekta financiran iz sredstava za Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU
mehanizma) za Urbano područje Pula.
Pod glavnim nositeljem provedbe Općinom Marčana, projekt je za cilj imao povećati zapošljivost
ranjivih skupina te osvijestiti širu javnost o važnosti socijalne uključenosti svih skupina društva, a sve
to kroz stvaranje preduvjeta za zapošljavanje osoba iz ranjivih skupina. U kontekstu ovog projekta
pod ranjivim skupinama misli se na mlade osobe do 24 godine, starije osobe od 54 godine i osobe s
invaliditetom. Uz navedeno, posebna pažnja išla je u smjeru smanjenja diskriminacije s obzirom na to
da je prepoznata kao ozbiljna prepreka za socijalnu uključenost ranjivih skupina, posebice kroz
zapošljavanje.
Svemu tome pomogli su partneri u projektu: Udruga slijepih Istarske županije, Udruga gluhih i
nagluhih Istarske županije, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre, Društvo multiple skleroze
Istarske županije, Udruga cerebralne paralize Istarske županije i Zaklada za poticanje partnerstva i
razvoja civilnog društva. Projekt je trajao dvije godine, ovih dana se privodi kraju a provodio se na
Urbanom području Pula, odnosno na području južne Istre. Njegova je ugovorena vrijednost bila preko
2.200.000,00 kn a financiran je u stopostotnom iznosu iz Europskog socijalnog fonda.
Kroz ovaj projekt provodile su se aktivnosti osnaživanja i pripreme ranjivih skupina za lakše
zapošljavanje kroz individualna savjetovanja i razne edukacije, te aktivnosti pripreme i osvještavanja
poslodavaca o mogućnostima zapošljavanja ranjivih skupina a sve sa ciljem njihova međusobnog
umrežavanja u konačnici. Nadalje, educirali su se mentori i osigurale su se njihove plaće za praćenje
osoba iz ranjivih skupina na posao kako bi im olakšali prilagodbu i pomogli u prilagodbi i savladavanju
poteškoća u prvih nekoliko mjeseci zaposlenja. Uz sve to, u sklopu ovog projekta izradio se
edukacijski program „Manager i management društvenog poduzeća“, provele su se radionice
društvenog inoviranja te program djelovanja Social impact HUBa. Sve aktivnosti pratila je i medijska
kampanja s ciljem osvještavanja o važnosti socijalne uključenosti ranjivih skupina kroz zapošljavanje:
izrađen je kratki dokumentarni film filma „Skriveni pupoljci boljega društva“, 5 kratkih video sadržaja
o zapošljavanju osoba s invaliditetom, organizirani su javni događaji sa ciljem senzibiliziranja javnosti i
upoznavanja sa radom i djelovanjem udruga ooba s invaliditetom, ugovorena je suradnja sa
influencerima kako bi kroz društvene mreže približili temu, posebno mladima.
ZAVRŠNA KONFERENCIJA
Završna konferencija projekta „Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih
skupina na Urbanom području Pula“ održat će se u petak, 26. svibnja 2023. godine u hotelu Park
Plaza Histria Pula s početkom u 9:30. Provedbom ovog projekta „zagreblo“ se u problematiku oko
zapošljavanja osoba iz ranjivih skupina te se pokazalo da je aktualiziranje upravo te teme vrlo važno.
Konferencija će okupiti dionike od kojih će se čuti informacije i razmišljanja, kao i stručna znanja i
preporuke na temu zapošljavanja ranjivih skupina i to predstavnike stručnih institucija, civilnog
sektora, poslodavaca, ali isto tako i samih osoba koje jesu pripadnici ranjivih skupina.
Na konferenciji sudjeluju renomirani stručnjaci i predstavnici različitih institucija. Tako će Nataša
Mehanović iz Škole za odgoj i obrazovanje Pula imati izlaganje na temu „Srednjoškolsko obrazovanje

kao preduvjet uspješnog uključivanja na tržište rada“, Marko Perkov iz udruge osoba s intelektualnim
teškoćama će prezentirati izrađen program „Priprema poslodavaca za zapošljavanje osoba s
invaliditetom“, niz primjera dobrih praksi će biti prezentirano tijekom panela: „Uključivanje osoba iz
ranjivih skupina na tržište rada“, Danijela Kasumović-Maružin iz Škole za odgoj i obrazovanje Pula će
predstaviti izrađen Priručnik za radne asistente, Djurdjica Hribar iz Centra za profesionalnu
rehabilitaciju Rijeka imati će kratko izlaganje „Uloga centra za profesionalnu rehabilitaciju pri
zapošljavanju OSI“, Natalija Krajnović i Mira Pekeč-Knežević, Ured pravobraniteljice za OSI izlaganje
na temu „Raskorak Konvencije i prakse, prema iskustvu Pravobranitelja za OSI“, te u konačnici
zajednički razgovor kroz okrugli stol: „Zajednička rasprava i zaključci konferencije na temu "Razvoj i
podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina".

SUBOTNJI EVENT
Kao završni događaj, svi partneri zajedno organiziraju zanimljiv događaj u centru Pule, pored Tržnice,
u subotu, 27. svibnja 2023. godine. Biti će to prilika da se svi parteri još jednom predstave a prolaznici
će imati priliku doznati više o udrugama, njihovi aktivnostima, ali i će im i na zanimljiv i interaktivan
način biti prezentirane prepreke i problemi s kojima se susreću pripadnici ranjivih skupina, odnosno
osobe s određenom vrstom invaliditeta. Program će biti popraćen DJ glazbom, prolaznicima će se
dijeliti promotivni materijali a za animaciju i zabavu publike biti će zadužen pantomimičar.
"Projekt, ukupne vrijednosti 2.201.232,00 kn, u cijelosti je financiran iz Europskog socijalnog fonda
kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, a u sklopu Integriranih teritorijalnih ulaganja
(ITU mehanizma) za Urbano područje Pula.“