Od 31. svibnja radovi sanacije starog željezničkog mosta Mandrač – Valelunga

 

Sanacija će omogućiti sigurno korištenje mosta pješacima i prolaz servisnog vozila

Započela je priprema lokacije za izvođenje radova nužne sanacije postojećeg željezničkog mosta koji spaja Mandrač i Valelungu. Početak radova najavljen je za srijedu, 31. svibnja 2023. godine, a “Projekt sanacije starog željezničkog mosta Mandrač”, izradio je ovlašteni projektant Zoran Šušulić, dipl.ing.građ.

Projekt predviđa izvođenje radova ograđivanja, postave radne skele obostrano i ispod mosta, demontaža i odvoz na deponij dotrajalih željezničkih pragova, rezanje postojećih tračnica, čišćenje, demontaža i zamjena dotrajalih konstruktivnih elemenata, sanacija zidova upornjaka, čišćenje korodiranih i dotrajalih čeličnih elemenata otprašivanjem i pjeskarenjem te antikorozivna zaštita.

Predviđena je nabava, dobava i montaža, te zaštita i bojanje novih drvenih hrastovih greda, ponovna montaža prethodno demontiranih željezničkih tračnica, na pozicije s kojih su uklonjene tijekom pripremnih/rušilačkih radova.

 

Projektom je predviđena nabava, dobava, i montaža nove čelične ograde koja se postavlja na nove drvene hrastove grede, kao i novih drvenih hrastovih pokrovnih gredica, uklanjanje radnih i zaštitnih skela, dobava i ugradnja barijera za sprječavanje prolaza teških vozila uz uređenje pristupnih puteva prema mostu.

 

Sanacijom će se postići osiguranje zahtjeva za mehaničkom otpornošću i stabilnošću, kako bi se isti mogao nesmetano i sigurno koristiti kao pješački most s mogućnošću prolaza servisnog vozila.

 

Radovi su po provedenom postupku jednostavne nabave dodijeljeni društvu Antirost Delnice, a ugovorni rok za izvođenje radova iznosi 60 dana. Vrijednost radova po provedenoj nabavi iznosi 74.273,75 eura.

 

Za vrijeme izvođenja radova, most će u potpunosti biti ograđen i pristup preko njega neće biti moguć.