Održana Završna konferencija ITU projekta „Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula“

 

Završna konferencija ITU projekta o zapošljavanju osoba iz ranjivih skupina održana je 26. svibnja 2023. godine u hotelu Park Plaza Histria.

Projekt je za cilj imao povećati zaposlenost ranjivih skupina te osvijestiti širu javnost o važnosti socijalne uključenosti svih skupina društva, a sve to kroz stvaranje preduvjeta za zapošljavanje osoba iz ranjivih skupina – mlade osobe do 24 godine, osobe starije od 54 godine i osobe s invaliditetom. Posebna pažnja išla je u smjeru smanjenja diskriminacije s obzirom na to da je prepoznata kao ozbiljna prepreka za socijalnu uključenost ranjivih skupina, posebice kroz zapošljavanje.

U ime Grada Pule na Završnoj se konferenciji prisutnima obratio gradonačelnik Filip Zoričić.

„Čestitam Općini Marčana i njenom načelniku, Zakladi za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva i svim partnerima koji su sudjelovali u ovom projektu. Zapošljavanje osoba iz ranjivih skupina je problem o kojem treba uvijek govoriti te biti aktivan i angažiran. Nažalost, i danas je pri zapošljavanju prisutna diskriminacija u različitim oblicima i vjerujem da ste kroz ovaj projekt to mijenjali. Kao Grad smo zadnje dvije godine pokazali jasnu socijalnu politiku. Osviješteni smo o potrebama ranjivih skupina u našoj zajednici i nastojimo im pomoći. Mislim da ta poruka da pomažemo jedni drugima i najvažnija danas. Sve više ljudi treba pomoć. Pored ovog projekta,  koji je jedan od tri projekata financiranih iz sredstava za Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU mehanizma) za Urbano područje Pula, Grad Pula bio je nositelj projekta Centra podrške 521 (CP521) – inovativne socijalne usluge razvijene na Urbanom području Pula“, rekao je gradonačelnik Pule Filip Zoričić te dodao da se u sklopu Centra razvila se programska platforma kojom se rješava problem nepristupačnosti informacijskih kanala i neprilagođenosti komunikacijskih i medijskih sadržaja osoba s invaliditetom i starijim osobama na Urbanom području Pula te su se ustanove i udruge civilnog društva s područja socijalne skrbi i zdravstva povezale s krajnjim korisnicima, građanima.

Na konferenciji su se prisutnima uz gradonačelnika Grada Pule obratili načelnik općine Marčana Predrag Pliško i župan Istarske županije Boris Miletić.

Konferencija je okupila dionike od kojih su se mogle čuti informacije i razmišljanja, kao i stručna znanja i preporuke na temu zapošljavanja ranjivih skupina i to predstavnika stručnih institucija, civilnog sektora, poslodavaca, ali i samih osoba koje su ranjiva skupina.

Nositelj projekta je Općina Marčana, a partneri Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Udruga slijepih Istarske županije, Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre, Društvo multiple skleroze Istarske županije, Udruga cerebralne paralize Istarske županije.

Projekt ukupne vrijednosti 2.201.232,00 kn u cijelosti je financiran iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, a u sklopu Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) za Urbano područje Pula.