Nagradna igra Adventski kalendar Medulin FM-a

Pravilnik nagradnog natječaja Adventski kalendar Medulin FM-až


Prije sudjelovanja u nagradnom natječaju, molimo Vas proučite Pravila nagradnog natječaja.
Članak 1.
Nagradni natječaj započinje 4. prosinca 2023. od 08.00 sati i traje do 26. prosinca 2023. do
19.00 sati.
Odvijat će se putem etera Medulin FM-a.
Nagradni natječaj provodi, i izvršitelj je obrade osobnih podataka, u ime organizatora, tvrtka
Medulinska rivijera d.o.o., dalje u tekstu „administrator“ nagradnog natječaja.
Članak 2.
Pravo sudjelovanja u nagradnim natječajima imaju sve punoljetne fizičke osobe, sa adresom u
Republici Hrvatskoj, te koji su fanovi/obožavatelji Medulin FM Facebook stranice.
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je da:
-u razdoblju trajanja natječaja od 4.12. do 26.12.2023. slušatelji na odgovarajući način pristupe
zadatku koji se od njih zahtjeva kako bi osvojili nagradu najavljenu putem etera Medulin FM-a.
Članak 3.
Svaki sudionik u nagradnom natječaju može sudjelovati samo jednom za vrijeme trajanja
natječaja i može osvojiti samo jednu nagradu u natječaju.
Administratori mogu ukloniti sudionika iz grupe ukoliko postavlja vulgarne, uvredljive ili
neprikladne odgovore ili komentare. Također mogu mu onemogućiti komentiranje, sudjelovanje
na zidu grupe ili diskusiju na istom. Ovo je također obuhvaćeno i u cjelokupnim pravilima
korištenja Facebook-a. 
Članak 4.
Pravila sudjelovanja bit će objavljena na statusu navedene stranice neposredno prije početka
natječaja.
Članak 5.
Pobjednike natječaja utvrđuje Administrator nagradnog natječaja.
Članak 6.
Nagrada će biti navedena u statusu pojedinog natječaja koji je aktualan.
Članak 7.
Nagrade će se moći preuzeti na Medulinu FM-u i/ili na mjestu ponuditelja nagrade za taj dan,
ovisno o uputama danima u eteru.
Realizacijom nagrade prestaju sve obveze organizatora nagradnog natječaja prema dobitnicima
te se nagrada ne može zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu. Dobitnici će sudjelovati s
Administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.
Članak 8.
Prijavom u nagradni natječaj sudionici su izričito suglasni da Voditelj zbirke i Administrator, kao
izvršitelj zbirke osobnih podataka (Data Procesor), može obrađivati podatke u svrhu provođenja
natječaja. Administrator, Voditelj zbirke I Organizator će čuvati osobne podatke sudionika
natječaja slijedećih 120 dana od dana završetka nagradnog natječaja nakon čega će podaci biti
uništeni.

Podaci dobitnika će biti čuvani 11 godina sukladno zakonu o računovodstvu.
Voditelj zbirke osobnih podataka će obrađivati podatke prema pravilima o zaštiti osobnih
podataka.
Podnošenje podataka za ovaj natječaj je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je
obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom,
može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje.
Izvučeni dobitnici u nagradnom natječaju izričito su suglasni da Organizator i Administrator mogu
koristiti njihovo ime, adresu i fotografiju u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama
bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog natječaja.
Svaki sudionik ima pravo da od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili
brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnosi na ispitanika ili pravo na
ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka.
Sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost
obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.
Izvršitelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama osim
organizatoru. Voditelj i Izvršitelj obrade mogu prenijeti Vaše osobne podatke u zemlje izvan
regije u kojoj živite, uključujući SAD, ali će oni i dalje uživati adekvatnu zaštitu i zaštitne mjere
koje zahtijevaju lokalni zakoni
Članak 9.
Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake
odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili
upravlja natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom te sudionik natječaja podatke
ostavlja Organizatoru, a nikako Facebooku.
Članak 10.
Sudionici automatski prihvaćaju aktualna pravila samom prijavom za sudjelovanje u nagradnom
natječaju.
Organizator ima pravo otkazati ili prekinuti natječaj u slučaju više sile.
Organizator, ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Organizatora za izvršenje nagradnog
natječaja, ne preuzimaju odgovornosti i ne otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u
vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi
nagradnog natječaja, te tijekom sudjelovanja u nagradnom natječaju.
Nakon 60 dana od završetka nagradnog natječaja organizator neće primati nikakve pritužbe
vezane uz nagradni natječaj.
Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u eteru/ Facebook
objavama.

U Medulinu, dana 28. studenog 2023.

Medulinska rivijera d.o.o.
Organizator