PROVOĐENJE ZAJEDNIČKE TERENSKE VJEŽBE CIVILNE ZAŠTITE NAPODRUČJU OPĆINE MEDULIN POD NAZIVOM „MEDULIN 2024.“

Općina Medulin obaviještava zainteresiranu javnost da će se dana 08.04.2024. g. u vremenu od 10:30 – 12:00 sati održati terenska vježba civilne zaštite na području Općine Medulin pod nazivom „MEDULIN 2024.“ čiji su nositelji Općina Medulin i Dječji vrtić Medulin.


Vježba će se izvoditi u zgradi i u krugu Dječjeg vrtića Medulin na adresi: Medulin, Munida 3A.

 

 

 

 


Vježbom će se simulirati nastanak požara u dječjem vrtiću, evakuacija svih osoba i
djece iz vrtića, alarmiranje žurnih službi te ostale radnje predviđene Planom evakuacije i
spašavanja u Dječem vrtiću Medulin.
U vježbi sudjeluju Stožer civilne zaštite Općine Medulin (uži dio), Javna vatrogasna
postrojba Pula, Dobrovoljno vatrogasno društvo Općine Medulin, Gradsko društvo Crvenog
križa Pula te Dječji vrtić Medulin.


U cilju što vjerodostojnijeg provođenja vježbe, očekuje se aktivacija vatrogasnog
alarma u Dječjem vrtiću Medulin, te dolazak žurnih službi (vatrogasaca) s uključenim
svjetlosnim i zvučnim signalima. Sukladno navedenome, ovim putem obaviještavaju se
mještani kako je riječ o simuliranoj vježbi te nije potrebno kontaktirati nadležne službe
obzirom da su iste uključene u provođenje ove vježbe.


Ciljevi vježbe su provjera funkcionalnosti rješenja iz Plana djelovanja civilne zaštite
Općine Medulin u slučaju njegovog aktiviranja te provjera funkcionalnosti Plana evakuacije i
spašavanja u Dječem vrtiću Medulin, uvježbavanje djelatnika i polaznika u provedbi
postupka sklanjanja i evakuacije kao mjere civilne zaštite u slučaju izvanrednog događaja ili
nesreće i podizanje razina osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine
Medulin.


U slučaju loših vremenskih uvjeta, ostavlja se mogućnost odgode vremena
održavanja vježbe za drugi datum, kada to dopuste povoljniji vremenski uvjeti.