Marketing

 

Cjenik oglašavanja

Reklamni spotovi / čitane poruke

Vrijeme emitiranja10"15"20"25"30"35"40"50"60"
6 - 22h5.31 eur6.64 eur7.96 eur9.29 eur11.62 eur11.65 eur13.27 eur14.60 eur15.96 eur
22 - 6h2.65 eur3.32 eur3.98 eur4.65 eur5.31 eur5.97 eur6.64 eur7.30 eur7.96 eur

Tolerancija prekoračenja do 3″.


Sponzorske emisije

trajanje5'10'15'20'30'
cijena66.36 eur79.63 eur112.81 eur159.27 eur185.81 eur

Izravni prijenos s terena

Trajanje15'30'60'
Cijena159.27 eur225.63 eur291.99 eur

Nagradne igre

trajanje3'5'10'15'
cijena39.82 eur53.09 eur119.45 eur146.00 eur

Popusti

mjesečni broj emitiranja>30>60>90
reklamni spotovi, čitane poruke, sponzorske emisije, nagradne igre5%10%15%
avansno plaćanje5%
marketinške agencije20%

Produkcija

jednoglasna čitana poruka
na glazbenoj podlozi
višeglasni spot s efektima,
glazbena podloga
višeglasni dramatizirani spot s efektima,
glazbena podloga, kreativa
dorada spota,
dosnimavanje
cijena53.09 eur92.91 eur132.70 eur13.27 eur

Pozicioniranje

samostalna
pozicija
prvi/zadnji
spot u bloku
emitiranje u
posebnom temrinu
co-branding
cijena+100%+30%+10%+20%

Cijene su izražene u eurima, bez PDV-a.
Cjenik vrijedi od 03. siječnja 2023.