Marketing

Cjenik oglašavanja

Reklamni spotovi / čitane poruke

Vrijeme emitiranja10"15"20"25"30"35"40"50"60"
6 - 22h30 kn40 kn50 kn60 kn70 kn80 kn90 kn100 kn110 kn
22 - 6h10 kn15 kn20 kn25 kn30 kn35 kn40 kn45 kn50 kn

Tolerancija prekoračenja do 3″.


Sponzorske emisije

trajanje5'10'15'20'30'
cijena400 kn600 kn850 kn1.100 kn1.300 kn

Izravni prijenos s terena

Trajanje15'30'60'
Cijena1.000 kn1.500 kn2.000 kn

Nagradne igre

trajanje3'5'10'15'
cijena300 kn400 kn900 kn1.100 kn

Popusti

mjesečni broj emitiranja>30>60>90
reklamni spotovi, čitane poruke, sponzorske emisije, nagradne igre5%10%15%
avansno plaćanje5%
marketinške agencije20%

Produkcija

jednoglasna čitana poruka
na glazbenoj podlozi
višeglasni spot s efektima,
glazbena podloga
višeglasni dramatizirani spot s efektima,
glazbena podloga, kreativa
dorada spota,
dosnimavanje
cijena400 kn700 kn1.000 kn100 kn

Pozicioniranje

samostalna
pozicija
prvi/zadnji
spot u bloku
emitiranje u
posebnom temrinu
co-branding
cijena+100%+30%+10%+20%

Cijene su izražene u kunama, bez PDV-a.
Cjenik vrijedi od 27. kolovoza 2018.